Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poruchy zažívací soustavy a oběhového systému

 V průběhu trávícího aparátu koně se nachází několik zúžených úseků. Tato místa činí koně náchylnými pro vznik onemocnění trávícího traktu, především kolik. Rozlišujeme tři druhy kolikových onemocnění: obstipace (zácpa), koliky způsobené křečovitým stahem střevní stěny (spastické koliky) a mechanické změny střevní polohy (zauzlení střev).

PŘÍZNAKY PŘÍČINA LÉČBA PREVENCE
Kolika - bolest vycházející z břišní dutiny
Je důležité umět rozpoznat příznaky koliky už v počátečním stadiu. Kůň obvykle přestane přijímat krmivo a začne se ohlížet dozadu směrem na břicho. Na těle se mu objeví okrsky zvýšené tvorby potu. Pak kůň může začít hrabat přední končetinou nebo kopat směrem k břichu zadními končetinami. S dalším stupňováním bolestí ulehne a při silných kolikových bolestech se opakovaně válí bez ohledu na své okolí. Tepová frekvence se zvyšuje na hodnoty kolem 60-80 tepů za minutu.
Mnoho rozličných příčin postihující různé části trávícího aparátu koně vede k podobným kolikovým projevům. Okamžitě přivoláme veterináře. Pokud má kůň snahu se válet, bohatě mu nasteleme box, abychom zabránili zranění. Koně donekonečna neprovádíme, aby se neunavil a nezačal se válet na místech, kde se může zranit. Nesnažíme se koni podávat sondou medikamenty. Neodborná sondáž žaludku může mít za následek podání léčiva do plic. Krmíme koně pravidelně vhodnými krmivy. Dodržujeme vhodný krmný režim a nová krmiva zařazujeme do krmné dávky postupně během 7-10 dní. Dodržujeme předepsané intervaly mezi odčervováním. Pravidelně také kontrolujeme chrup koně.
Ucpání jícnu
Kůň je zjevně apatický. Z nozder a dutiny ústní vytéká velké množství zpěněných slin. Kůň nemůže přijímat krmivo ani tekutiny a někdy je na levé straně krku viditelné zduření.
Jícen mohou ucpat jablka nebo větší kusy kořenové zeleniny, jako je mrkev. Také kousky sušené cukrové řepy mohou způsobit ucpání jícnu, protože sušená řepa velice rychle nabobtná při kontaktu s vodou. Protože sliny nemohou sestupovat přes cizí předmět v jícnu do žaludku, vytékají z nozder ven. Šetrná masáž zduření může vést k uvolnění zátky z jícnu. Veterinář odstraní sondou sliny, které by mohl kůň vdechnout do průdušnice. Nepodávat koni velké kusy krmiva.
Průjem
Trus má řídkou konzistenci a může se podobat kravskému trusu nebo i hnědě zbarvené tekutině. Trvá-li průjem hodinu nebo dvě, dochází u koně k takovému úbytku tekutin, že nastává dehydratace. Při několikadenním průjmu je úbytek tělesných bílkovin větší než jeho získávání z krmiva a kůň začíná ztrácet tělesnou hmotnost.
Průjmy mohou mít nejrůznější příčiny. Bývají způsobeny bakteriemi, jako jsou salmonely, masivní infekcí střevních červů nebo zkrmování mladé jarní trávy. Každé poškození střevní stěny, které zpomalí vstřebávání vody má za následek vznik průjmu. Ten se může objevit i jako příznak stresu nebo excitace. Veterinář musí odhalit a odstranit příčinu onemocnění. Dehydrataci lze předejít podáváním speciálních elektrolytových roztoků. Někdy lze průjem zvládnout aplikací kodeinu. Pravidelné odčervení koně a vyhýbání se přílišné zátěži (dlouhé transporty, nevhodné mikroklima stájí).
Otrava
Mnoho otrav (intoxikací) začíná mírnou obstipací, po které následuje průjem. Při těžkých otravách je kůň apatický.
Kůň mohl pozřít jedovaté rostliny nebo krmivo kontaminované nějakým chemickým toxinem. Tím může být olovo z vyhozených baterií stejně jako chemický postřik k ošetření rostlin. Podáme koni otrubovou směs nebo parafínový olej, aby se urychlil odchod toxinů z trávícího traktu. Protože specifických protijedů je málo, musí se léčit spíše příznaky než vlastní intoxikace. Pečlivá kontrola pastviny a odstranění všech jedovatých rostlin a odhozených odpadků. Neskladovat ve stájích a jejích okolí chemikálie.


>> O B Ě H O V Ý S Y S T É M <<
Krev je dobrým ukazatelem zdravotního stavu koně. Ve vzorku krve, který veterinář koni odebere, se stanoví počty červených a bílých krvinek a vyšetří se krevní tekutina, plazma. Počet červených krvinek a hemoglobinu, který obsahují, ukáže, zda kůň není anemický. Bílé krvinky jsou ovlivňovány infekcemi: bakteriální infekce zvýší počet bílých krvinek, které se nazývají neutrofily, parazitózy zvyšují počet krvinek nazývaných eosinofily. Plazma obsahuje látky, které jsou do ní uvolňovány z jednotlivých vnitřních orgánů. Za normálního stavu jsou v plazmě tyto látky v nízkých koncentracích, ale při poškození určitého orgánu se tato koncentrace zvyšuje. Moderní metody umožňují veterinářům stanovit v plazmě koncentrace zhruba dvaceti různých látek.
» ZAŽÍVACÍ SOUSTAVA
PŘÍZNAKY PŘÍČINA LÉČBA PREVENCE
Anémie - snížený počet červených krvinek v krvi nebo snížená koncentrace hemoglobinu v krvinkách
Kůň je otupělý a letargický. Růžové sliznice okolo očí a v dutině ústní jsou bledé. Tyto příznaky se objeví až při těžkých anémiích.
Nedostatek kyseliny listové vede ke snížení produkce červených krvinek. Anémie může být způsobena také chronickým vnitřním krvácením nebo masivním sáním krve parazitujícími červi. Nedostatkem železa nebo vitaminu B 12 bývá, navzdory všeobecně rozšířenému názoru, způsobena jen zřídka. V každém případě má význam přidání kyseliny listové do krmiva. Vždy je nutno pro účinnost léčby odhalit původní příčinu. Nějaký čas zabere i zotavení po nemoci, protože náhrada červených krvinek zvýšenou novotvorbou trvá alespoň měsíc. Pravidelné odčervování koně. Do krmné dávky by se měly přidávat vitaminové doplňky obsahující kyselinu listovou.
Nemoci srdce
V těžkých případech může mít kůň otoky na končetinách nebo na spodině břicha. Nález srdečních šelestů nebo abnormálních srdečních úderů neznamená, že kůň náhle zkolabuje.
Zpravidla bývá příčin více. Odpověď na otázku, čím je narušen pracovní rytmus srdečního svalu, může poskytnout elektrokardiografické vyšetření. Je jen málo možností účinné léčby. Neexistuje.
Dehydratace - nedostatek vody v organismu
Kůň je slabý a letargický. Někdy může vypadat jako omámený nebo zkolabuje. Řasa vytvořená tahem za kůži na krku přetrvává po dlouhou dobu, místo aby se okamžitě vyrovnala.
Snížený příjem tekutin nebo jejich nadměrný úbytek, jako například při průjmu. Někdy může být úbytek tekutin provázen ztrátami elektrolytů (solí), např. při nadměrném pocení. Bezprostřední podání elektrolytového nápoje. Těžké případy musí být léčeny nitrožilním podáním infuzních roztoků. Umožnit koni trvalý přístup k čerstvé vodě. V průběhu dlouhodobých zátěží, zejména v horkém počasí, pravidelné napájení.
Lymfangitida - zánět mízních cév, které odvádějí tkáňový mok
Jedna nebo více končetin jsou oteklé od nahromaděného tkáňového moku. Je-li končetina enormně nateklá, může tkáňový mok prosakovat neporušenou kůží na povrch.
Infekce mízních cév mikroby, které se nacházejí v prostředí stáje. Vstupním místem infekce do organismu jsou drobná poranění na končetinách. Teplý obklad urychlí vstřebávání otoku. V některých případech jsou nezbytná*antibiotika. Pečlivá dezinfekce i drobných poranění na končetinách.
Myoglobinurie (černé močení, sváteční nemoc)
Kůň náhle ztuhne a není schopen se pohybovat. Moč má někdy temně červenohnědou barvu. Svaly na zádi a stehnech mohou být tuhé a oteklé.
Nadměrný příjem krmiva ve dnech, kdy kůň nepracuje, a následná intenzivní zátěž vedou k akutnímu poškození svalů. Bezprostřední příčina rozpadu svalových vláken není přesně známa. Tmavé zbarvení moči způsobuje svalové barvivo myoglobin, který se z poškozených svalů uvolňuje do krve. Okamžitě polevit v zátěži, pokrývkami chránit postižené svaly před chladem a přivolat okamžitě veterináře. Ve dnech, kdy kůň nepracuje snížit krmnou dávku. Po delším období bez práce jen pozvolna zatěžovat.
Virový zánět tepen (virová artritida koní, EVA) - infekční zánět poškozující drobné tepénky
Onemocnění podobné chřipce.
Virus. Neexistuje specifická léčba. V některých zemích je možná vakcinace, u nás se koně nevakcinují.
Africký mor koní
Výrazné okrskovité otoky po celém těle. ty někdy omezují průchodnost dýchacích cest. Obvykle mívá smrtelný průběh.
Virus přenášený komáry. Onemocnění se vyskytuje v zemích s teplým podnebím, které umožňuje komárům přežít zimní období. Neexistuje léčba. Postižení koně jsou obvykle utraceni, aby se zamezilo šíření infekce. V některých zemích je možná vakcinace, u nás se koně proti tomuto onemocnění nevakcinují.
 
 
*Antibiotika

  • chemické látky, které jsou vyprodukovány mikroorganismy; jsou